05 Temmuz 2009 27279 Pazar
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI

- 2009/15106 Resmi İstatistik Programı (2007-2011, Revize 2)'nın Kabul Edilmesi Hakkında Karar

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Sağlık Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Nimet ÇUBUKÇU'nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Giresun Üniversitesi Fındık Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

- Özyeğin Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

- Sinop Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği