03 Temmuz 2009 27277 Cuma
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR

- 5904 Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun- 5904 Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

- 5905 Askeri Hakimler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun- 5905 Askeri Hakimler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

- 5906 Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun- 5906 Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

- 5907 Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun- 5907 Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

- 5910 Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun- 5910 Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

- 2009/15130 Dünya Bankasından Sağlanan Krediye İlişkin Türkiye Cumhuriyeti ile Adı Geçen Banka Arasında İmzalanan İlişik Anlaşma ve Eki Mektubun, İmza Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar- 2009/15130 Dünya Bankasından Sağlanan Krediye İlişkin Türkiye Cumhuriyeti ile Adı Geçen Banka Arasında İmzalanan İlişik Anlaşma ve Eki Mektubun, İmza Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar

- 2009/15147 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yemen Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar- 2009/15147 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yemen Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

- 2009/15148 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Alanlarında İşbirliğine Dair Protokol'ün Onaylanması Hakkında Karar- 2009/15148 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Alanlarında İşbirliğine Dair Protokol'ün Onaylanması Hakkında Karar

- 2009/15149 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovenya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Alanında İşbirliğine Dair Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar- 2009/15149 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovenya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Alanında İşbirliğine Dair Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2009/15132 2011 Trabzon Avrupa Olimpik Gençlik Festivali Organizasyonunda Görev Alacak Genel Koordinatör ve Personele Ödenecek Ücret ile Çalıştırılabilecek Personel Sayısının Belirlenmesine Dair Karar

- 2009/15133 2011 Erzurum Dünya Üniversitelerarası Kış Spor Oyunları Organizasyonunda Görev Alacak Genel Koordinatör ve Personele Ödenecek Ücret ile Çalıştırılabilecek Personel Sayısının Belirlenmesine Dair Karar

- 2009/15146 Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası ile Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi İşletmesi ve Bağlı İşyerleri Arasında Akdedilen Toplu İş Sözleşmesinin Aynı İşkolunda Faaliyette Bulunan Bazı İşyerlerine Teşmil Edilmesine İlişkin 19/3/2009 Tarihli ve 2009/14890 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Ekli Kararın Yürürlüğe Konulmasına Dair Karar- 2009/15146 Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası ile Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi İşletmesi ve Bağlı İşyerleri Arasında Akdedilen Toplu İş Sözleşmesinin Aynı İşkolunda Faaliyette Bulunan Bazı İşyerlerine Teşmil Edilmesine İlişkin 19/3/2009 Tarihli ve 2009/14890 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Ekli Kararın Yürürlüğe Konulmasına Dair Karar

- 2009/15150 Belgesiz İhracat Kredileri ile Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgeleri Hakkında Kararın Yürürlüğe Konulmasına Dair Karar- 2009/15150 Belgesiz İhracat Kredileri ile Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgeleri Hakkında Kararın Yürürlüğe Konulmasına Dair Karar

- 2009/15151 2009 Yılı Yatırım Programının Düzeltilmesi Hakkında Karar- 2009/15151 2009 Yılı Yatırım Programının Düzeltilmesi Hakkında Karar

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN'a, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI

- Başbakanlık ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER

- Meyve Fidanı ve Üretim Materyali Sertifikasyonu ile Pazarlaması Yönetmeliği- Meyve Fidanı ve Üretim Materyali Sertifikasyonu ile Pazarlaması Yönetmeliği

- Asma Fidanı ve Üretim Materyali Sertifikasyonu ile Pazarlaması Yönetmeliği- Asma Fidanı ve Üretim Materyali Sertifikasyonu ile Pazarlaması Yönetmeliği

- Sosyal Güvenlik Kurumları Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Sosyal Güvenlik Kurumları Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği- Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği

- 2022 Sayılı Kanun Kapsamında Aylık Alan Özürlülere Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Hastanelerin Belirlenmesi ile Sağlık Raporlarının Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik- 2022 Sayılı Kanun Kapsamında Aylık Alan Özürlülere Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Hastanelerin Belirlenmesi ile Sağlık Raporlarının Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

- Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

GENELGELER

- Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Koordinasyon Kurulu ile İlgili 2009/11 Sayılı Başbakanlık Genelgesi- Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Koordinasyon Kurulu ile İlgili 2009/11 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

- Sendikal Gelişmeler Doğrultusunda Alınacak Önlemler ile İlgili 2009/12 Sayılı Başbakanlık Genelgesi- Sendikal Gelişmeler Doğrultusunda Alınacak Önlemler ile İlgili 2009/12 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

TEBLİĞLER

- Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ- Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2009/34)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2009/34)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2009/35)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2009/35)

- İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2009/11)

- Elektrik Piyasasında İletim ve Dağıtım Sistemlerine Bağlantı ve Sistem Kullanımı Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları