30 Haziran 2009 27274 Salı
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

- Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Havzalarda Özel Hüküm Belirleme Çalışmalarına İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği

- Gümrük Genel Tebliği (Basitleştirilmiş Usul) (Seri No: 2)

- Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genel Şart- Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genel Şart

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARLARI

- Yargıtay 2. Hukuk Dairelerine Ait Karar (2008/5574)- Yargıtay 2. Hukuk Dairelerine Ait Karar (2008/5574)

- Yargıtay 2. Hukuk Dairelerine Ait Karar (2008/3618)- Yargıtay 2. Hukuk Dairelerine Ait Karar (2008/3618)

- Yargıtay 2. Hukuk Dairelerine Ait Karar (2008/3617)- Yargıtay 2. Hukuk Dairelerine Ait Karar (2008/3617)

- Yargıtay 18. Hukuk Dairelerine Ait Karar (2009/3309)- Yargıtay 18. Hukuk Dairelerine Ait Karar (2009/3309)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları