29 Haziran 2009 27273 Pazartesi
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı Faruk ÇELİK'e, Devlet Bakanı Hayati YAZICI'nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Kültür ve Turizm Bakanlığına, Çevre ve Orman Bakanı Veysel EROĞLU'nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Kapadokya Meslek Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

- Kapadokya Meslek Yüksekokulu Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

- Kapadokya Meslek Yüksekokulu Yaz Öğretimi Yönetmeliği