26 Haziran 2009 27270 Cuma
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARLARI

- 944 Sayıştay Birinci Başkanlığı İçin Yapılan Seçime Dair Karar

- 945 Sayıştayda Boş Bulunan Altı Üyelik İçin Yapılan Seçime Dair Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

- 2009/15030 Türkiye-Suudi Arabistan Ekonomik Komisyonu Dokuzuncu Dönem Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar- 2009/15030 Türkiye-Suudi Arabistan Ekonomik Komisyonu Dokuzuncu Dönem Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

- 2009/15047 Türk-Yemen Ortak Komitesi Dördüncü Dönem Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar- 2009/15047 Türk-Yemen Ortak Komitesi Dördüncü Dönem Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

- 2009/15051 Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Bahreyn Krallığı Sağlık Bakanlığı Arasında İmzalanan - 2009/15051 Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Bahreyn Krallığı Sağlık Bakanlığı Arasında İmzalanan "Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı"nın Onaylanması Hakkında Karar

- 2009/15053 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransa Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan - 2009/15053 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransa Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan "Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması ve Eki Protokol"ün Onaylanması Hakkında Karar

- 2009/15057 Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Cumhuriyeti Arasında İmzalanan - 2009/15057 Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Cumhuriyeti Arasında İmzalanan "Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ve Eki Protokol"ün Onaylanması Hakkında Karar

- 2009/15058 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Endonezya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan - 2009/15058 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Endonezya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan "Tarım Alanında İşbirliği Konulu Mutabakat Zaptı"nın Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2009/15089 Afyonkarahisar İli, Sinanpaşa İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Alanların "26 Ağustos Tabiat Parkı" Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar

- 2009/15128 Düzcam İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Çevre ve Orman Bakanlığına, Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik- Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik

- Gemi ve Deniz Araçlarının İnşa, Tadilat, Bakım, Onarım ve Söküm İşlemlerinde Gazdan Arındırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Gemi ve Deniz Araçlarının İnşa, Tadilat, Bakım, Onarım ve Söküm İşlemlerinde Gazdan Arındırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mimarlar Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mimarlar Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Gazi Üniversitesi Nanotıp ve İleri Teknojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

- Mersin Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Mersin Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞ

- 10 kHz-60 GHz Frekans Bandında Çalışan Sabit Telekomünikasyon Cihazlarından Kaynaklanan Elektromanyetik Alan Şiddeti Limit Değerlerinin Belirlenmesi, Ölçüm Yöntemleri ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmeliğin Uygulanmasına İlişkin Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

KURUL KARARI

- Kamu Görevlileri Etik Kurulunun 11/6/2009 Tarihli ve 2009/23 Sayılı Kararı- Kamu Görevlileri Etik Kurulunun 11/6/2009 Tarihli ve 2009/23 Sayılı Kararı

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları