25 Haziran 2009 27269 Perşembe
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

TBBM KARARI

- 940 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin UNIFIL'in Görev Süresinin Uzatılması Yönünde Karar Alması Durumunda; Hudut, Şümul ve Miktarı Hükümetçe Belirlenecek Türk Silahlı Kuvvetleri Unsurlarının, 1701 Sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararı ve 880 Sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile Tespit Edilen İlkeler Kapsamında 5 Eylül 2009 Tarihinden İtibaren Bir Yıl Daha UNIFIL Harekatına İştarak Etmesi ve Bununla İlgili Gerekli Düzenlemelerin Hükümet Tarafından Yapılması İçin Anayasanın 92 nci Maddesi Uyarınca İzin Verilmesine Dair Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

- 2009/15059 Uluslararası Karayolu Yolcu ve Eşya Taşımacılığına İlişkin Türkiye Cumhuriyeti ve Portekiz Cumhuriyeti Arasında Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar- 2009/15059 Uluslararası Karayolu Yolcu ve Eşya Taşımacılığına İlişkin Türkiye Cumhuriyeti ve Portekiz Cumhuriyeti Arasında Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı Faruk ÇELİK'e, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil ÇİÇEK'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Devlet Bakanı Egemen BAĞIŞ'a, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Devlet Bakanı Selma Aliye KAVAF'a, Milli Eğitim Bakanı Nimet ÇUBUKÇU'nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİK

- Orman Sayılan Alanlarda Verilecek İzinler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Orman Sayılan Alanlarda Verilecek İzinler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLKE KARARLARI

- Adli Yargı Hâkimleri ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hâkim ve Savcıları Hakkında 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 55 inci Maddesi Uyarınca Tespit edilen Yıllık Ara Vermeden (Adli Tatil) Yararlanma Koşul ve Yöntemlerine İlişkin Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İlke Kararı (No:10)- Adli Yargı Hâkimleri ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hâkim ve Savcıları Hakkında 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 55 inci Maddesi Uyarınca Tespit edilen Yıllık Ara Vermeden (Adli Tatil) Yararlanma Koşul ve Yöntemlerine İlişkin Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İlke Kararı (No:10)

- 1/5/1983 Tarihli ve 18034 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan 7/4/1983 Tarihli ve 1 Sayılı Adli Yargı Hâkim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakîm ve Savcıları Hakkında 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 19 ve 118 inci Maddeleri Uyarınca Tespit Edilen Kademe İlerlemesi Esaslarına İlişkin Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İlke Kararırın Yürürlükten Kaldırılması Hakkında İlke Kararı- 1/5/1983 Tarihli ve 18034 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan 7/4/1983 Tarihli ve 1 Sayılı Adli Yargı Hâkim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakîm ve Savcıları Hakkında 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 19 ve 118 inci Maddeleri Uyarınca Tespit Edilen Kademe İlerlemesi Esaslarına İlişkin Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İlke Kararırın Yürürlükten Kaldırılması Hakkında İlke Kararı

- 1/5/1983 Tarihli ve 18034 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan 7/4/1983 Tarihli ve 2 Sayılı Adli Yargı Hâkim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hâkim ve Savcıları Hakkında 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 21 ve 118 inci Maddeleri Uyarınca Tespit Edilen Derece Yükselmesi Esaslarına İlişkin Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İlke Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında İlke Kararı- 1/5/1983 Tarihli ve 18034 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan 7/4/1983 Tarihli ve 2 Sayılı Adli Yargı Hâkim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hâkim ve Savcıları Hakkında 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 21 ve 118 inci Maddeleri Uyarınca Tespit Edilen Derece Yükselmesi Esaslarına İlişkin Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İlke Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında İlke Kararı

- Adli Yargı Hâkim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hâkim ve Savcıları Hakkında 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 15 ve 118 inci Maddeleri Uyarınca Tespit Edilen Birinci Sınıf Olma Esaslarına İlişkin Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İlke Kararı (No:189/1)- Adli Yargı Hâkim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hâkim ve Savcıları Hakkında 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 15 ve 118 inci Maddeleri Uyarınca Tespit Edilen Birinci Sınıf Olma Esaslarına İlişkin Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İlke Kararı (No:189/1)

- Adli Yargı Hâkim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hâkim ve Savcıları Hakkında 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 33 ve 118 inci Maddeleri Uyarınca Tespit Edilen Birinci Sınıf Olan Hâkim ve Savcıların Çalışmalarının Değerlendirilmesi Esaslarına İlişkin Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İlke Kararı (No:189/2)- Adli Yargı Hâkim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hâkim ve Savcıları Hakkında 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 33 ve 118 inci Maddeleri Uyarınca Tespit Edilen Birinci Sınıf Olan Hâkim ve Savcıların Çalışmalarının Değerlendirilmesi Esaslarına İlişkin Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İlke Kararı (No:189/2)

TEBLİĞLER

- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 391)- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 391)

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2009/18)

- Müşterilerden Varlık Transferlerine İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı Yorumu (TFRS Yorum 18) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 153)- Müşterilerden Varlık Transferlerine İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı Yorumu (TFRS Yorum 18) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 153)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/72, K: 2009/24 Sayılı Kararı (26/9/2004 Tarihli ve 5237 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/72, K: 2009/24 Sayılı Kararı (26/9/2004 Tarihli ve 5237 Sayılı Kanun ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/19, K: 2009/32 Sayılı Kararı (26/9/2004 Tarihli ve 5237 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/19, K: 2009/32 Sayılı Kararı (26/9/2004 Tarihli ve 5237 Sayılı Kanun ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/17, K: 2009/47 Sayılı Kararı (26/9/2004 Tarihli ve 5237 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/17, K: 2009/47 Sayılı Kararı (26/9/2004 Tarihli ve 5237 Sayılı Kanun ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/14, K: 2009/48 Sayılı Kararı (4/12/2004 Tarihli ve 5271 Sayılı Kanun ile 23/3/2005 Tarihli ve 5320 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 6/12/2006 Tarihli ve 5560 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/14, K: 2009/48 Sayılı Kararı (4/12/2004 Tarihli ve 5271 Sayılı Kanun ile 23/3/2005 Tarihli ve 5320 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 6/12/2006 Tarihli ve 5560 Sayılı Kanun ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/9, K: 2009/49 Sayılı Kararı (4/12/2004 Tarihli ve 5271 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 6/12/2006 Tarihli ve 5560 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/9, K: 2009/49 Sayılı Kararı (4/12/2004 Tarihli ve 5271 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 6/12/2006 Tarihli ve 5560 Sayılı Kanun ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/42, K: 2009/50 Sayılı Kararı (4/12/2004 Tarihli ve 5271 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 6/12/2006 Tarihli ve 5560 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/42, K: 2009/50 Sayılı Kararı (4/12/2004 Tarihli ve 5271 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 6/12/2006 Tarihli ve 5560 Sayılı Kanun ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/45, K: 2009/53 Sayılı Kararı (4/12/2004 Tarihli ve 5271 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 6/12/2006 Tarihli ve 5560 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/45, K: 2009/53 Sayılı Kararı (4/12/2004 Tarihli ve 5271 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 6/12/2006 Tarihli ve 5560 Sayılı Kanun ile İlgili)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları