23 Haziran 2009 27267 Salı
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2009/15026 Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunun Çalışma Esas ve Usulleri ile Bu Komisyon Tarafından Yurtdışında Görevlendirilecek Personelin Nitelikleri ile Hak ve Yükümlülüklerinin Belirlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

- 2009/15035 İnönü Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Hukuk Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

- 2009/15036 Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Takı Teknolojisi ve Tasarımı Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

- 2009/15037 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Sivil Havacılık Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

- 2009/15038 Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

- 2009/15039 Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Taşra Teşkilatında Yer Alan Bazı Gümrük Müdürlüklerinin Kaldırılması, Anılan Bakanlığın Doğrudan Merkeze Bağlı Taşra Teşkilatı Olarak Bazı Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlükleri Kurulması Hakkında Karar

- 2009/15041 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatını Oluşturan Birimlerin Nitelik, Kurulduğu Şehir ve Ülke, Görev Alanı Akredite Edildiği Ülkeler ve Bağlı Bulunduğu Misyonlar Hakkındaki 99/12770 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Vekili Eyyüp Cenap GÜLPINAR, Daha Sonra İse Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Köksal TOPTAN'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkerinin İptaline Dair Tezkere

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN'a, Devlet Bakanı Cevdet YILMAZ'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Devlet Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN'a, Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat ERGÜN'ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Devlet Bakanı Egemen BAĞIŞ'a, Devlet Bakanı Faruk Nafız ÖZAK'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkerenin İptaline Dair Tezkere

- İçişleri Bakanlığına, Adalet Bakanı Sadullah ERGİN'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARI

- 2009/15093 Dışişleri Bakanlığı Mensuplarının Çeşitli Görevlere Atanmalarına Dair Karar

YÖNETMELİK

- Balıkçı Gemilerinin Emniyeti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Balıkçı Gemilerinin Emniyeti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

DÜZELTME

- Milli Eğitim Bakanlığı Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri Yönetmeliği ile İlgili

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları