21 Haziran 2009 27265 Pazar
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Milli Savunma Bakanlığına, Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa DEMİR'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Aksaray Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Marmara Üniversitesi Türkiye-Almanya İlişkileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği