20 Haziran 2009 27264 Cumartesi
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

- 2009/15031 Avrupa Topluluğu ile Türkiye Cumhuriyeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti'nin Topluluk İstihdam ve Sosyal Dayanışma Programı (PROGRESS)'na Katılımı Hakkında Mutabakat Zaptı'nın Onaylanması Hakkında Karar- 2009/15031 Avrupa Topluluğu ile Türkiye Cumhuriyeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti'nin Topluluk İstihdam ve Sosyal Dayanışma Programı (PROGRESS)'na Katılımı Hakkında Mutabakat Zaptı'nın Onaylanması Hakkında Karar

TÜZÜK

- 2009/15092 Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzükte Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük- 2009/15092 Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzükte Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2009/15094 Trabzon 2011 Avrupa Olimpik Gençlik Yaz Oyunları Organizasyonunda da Kullanılmak Üzere Öğrenci Yurdu Yapılmak Amacıyla, Trabzon İli, Merkez İlçesinde Bulunan Bazı Taşınmazların Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2009/15095 Hububat Ürünü Alımı ve Satımı Hakkında Karar

BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı Egemen BAĞIŞ'a, Devlet Bakanı Faruk Nafız ÖZAK'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI

- Sağlık, Ulaştırma, Kültür ve Turizm ile Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER

- Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşlarının Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bulundurulacak Bakanlık Temsilcileri veya Hükümet Komiserleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşlarının Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bulundurulacak Bakanlık Temsilcileri veya Hükümet Komiserleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Ambar Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik- Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Ambar Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- 2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ- 2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

- Makina Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ (No: SGM/2009-10)

- Sulak Alanlar Tebliği (No: 5)

- İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2009/1)

- İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2009/10)

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2009/19)

- TS 1131 Sarmısak Standardının Tadiline İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2009/40)

- Kataloğa Dayalı Açık Artırma Yöntemi ile Pazarlanacak 2008 Ürünü Üretici Tütünlerine İlişkin Açık Artırma Başlangıç Fiyatları Hakkında Tebliğ

- Alkollü İçki Reklamlarında Uyulacak İlkeler Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

KURUL KARARI

- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 18/6/2009 Tarihli ve 3236 Sayılı Kararı- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 18/6/2009 Tarihli ve 3236 Sayılı Kararı

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları