18 Haziran 2009 27262 Perşembe
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Çevre ve Orman Bakanlığına, Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARI

- İçişleri Bakanlığına Ait Atama Kararı

YÖNETMELİKLER

- Atılım Üniversitesi Performans Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Boğaziçi Üniversitesi Asya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Hacettepe Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mehmet Akif Ersoy Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2009/30)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2009/30)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2009/31)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2009/31)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2009/32)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2009/32)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2009/33)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2009/33)

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2009/14)

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2009/15)

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2009/16)

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2009/17)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları