17 Haziran 2009 27261 Çarşamba
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR

- 5902 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun- 5902 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

- 5903 Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Devleti Arasındaki Kara Sınırı Boyunca Yapılacak Mayın Temizleme Faaliyetleri ile İhale İşlemleri Hakkında Kanun- 5903 Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Devleti Arasındaki Kara Sınırı Boyunca Yapılacak Mayın Temizleme Faaliyetleri ile İhale İşlemleri Hakkında Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

- İller Bankası Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- İller Bankası Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu Öğretim ve Sınav Yönetmeliği- İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

- Ordu Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- Kamu İşletmelerinin Faaliyetlerinin İzlenmesi ve Raporlanmasına Dair Tebliğ- Kamu İşletmelerinin Faaliyetlerinin İzlenmesi ve Raporlanmasına Dair Tebliğ

- İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2009/7)

- İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2009/8)

- İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2009/9)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları