16 Haziran 2009 27260 Salı
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI

- 2009/15082 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar- 2009/15082 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Devlet Bakanı Faruk Nafız ÖZAK'a, Devlet Bakanı Cevdet YILMAZ'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Devlet Bakanı Faruk ÇELİK'e, Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL'ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Adalet Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil ÇİÇEK'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI

- Devlet ile Milli Savunma, İçişleri, Sağlık, Tarım ve Köyişleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Kültür ve Turizm ve Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER

- Millî Eğitim Bakanlığı Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri Yönetmeliği- Millî Eğitim Bakanlığı Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri Yönetmeliği

- Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği- Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

TEBLİĞ

- Sınır Ticaretinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2009/7)

KURUL KARARI

- Kamu Görevlileri Etik Kurulunun 6/5/2009 Tarihli ve 2009/19 Sayılı Kararı- Kamu Görevlileri Etik Kurulunun 6/5/2009 Tarihli ve 2009/19 Sayılı Kararı

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları