13 Haziran 2009 27257 Cumartesi
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'a, Devlet Bakanı Faruk ÇELİK'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Bilim Kurulunun Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik- Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Bilim Kurulunun Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik

- Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Ortaklığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Ortaklığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- 1 Sıra Nolu Genel Yönetim Mali İstatistikleri Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Tebliğ (Sıra No: 3)- 1 Sıra Nolu Genel Yönetim Mali İstatistikleri Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Tebliğ (Sıra No: 3)

- Denizlerde Kurulan Balık Yetiştiriciliği Tesislerinin İzlenmesine İlişkin Tebliğ- Denizlerde Kurulan Balık Yetiştiriciliği Tesislerinin İzlenmesine İlişkin Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2004/10, K: 2009/7 Sayılı Kararı (Yürürlüğü Durdurma ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2004/10, K: 2009/7 Sayılı Kararı (Yürürlüğü Durdurma ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2004/85, K: 2009/8 Sayılı Kararı (Yürürlüğü Durdurma ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2004/85, K: 2009/8 Sayılı Kararı (Yürürlüğü Durdurma ile İlgili)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları