11 Haziran 2009 27255 Perşembe
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

- Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Karayolu Taşıma Yönetmeliği- Karayolu Taşıma Yönetmeliği

- Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Ege Üniversitesi Aile Planlaması ve Kısırlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Süleyman Demirel Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 72)

- İthalinde Tek Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kota Uygulanan Tekstil Ürünlerine Ait Kotaların İkinci Bölümünün Dağıtımı ve Yönetimine İlişkin Tebliğ (No: 2009/5)

- 2009 Yılı Mayıs Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi- 2009 Yılı Mayıs Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

- 2009 Yılı Mayıs Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi- 2009 Yılı Mayıs Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

- 2009 Yılı Mayıs Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi- 2009 Yılı Mayıs Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

- 2009 Yılı Mayıs Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi- 2009 Yılı Mayıs Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

- Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi- Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

- Re'sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi- Re'sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

KURUL KARARI

- Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 28/5/2009 Tarihli ve 2108/30 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2004/69, K: 2009/6 Sayılı Kararı (27/5/2004 Tarihli ve 5179 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2004/69, K: 2009/6 Sayılı Kararı (27/5/2004 Tarihli ve 5179 Sayılı Kanun ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2004/70, K: 2009/7 Sayılı Kararı (9/8/1983 Tarihli ve 2872 ve 4/6/1985 Tarihli ve 3213 Sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapan 26/5/2004 Tarihli ve 5177 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2004/70, K: 2009/7 Sayılı Kararı (9/8/1983 Tarihli ve 2872 ve 4/6/1985 Tarihli ve 3213 Sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapan 26/5/2004 Tarihli ve 5177 Sayılı Kanun ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/7, K: 2009/29 Sayılı Kararı (19/10/2005 Tarihli ve 5411 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/7, K: 2009/29 Sayılı Kararı (19/10/2005 Tarihli ve 5411 Sayılı Kanun ile İlgili)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları