10 Haziran 2009 27254 Çarşamba
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Milli Savunma Bakanlığına, Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Sahil Sağlık Denetleme Merkezleri Yönetmeliği- Sahil Sağlık Denetleme Merkezleri Yönetmeliği

- İstanbul Arel Üniversitesi Çift Anadal ve Yandal Lisans Eğitim-Öğretim Programları Yönetmeliği

- Kırıkkale Üniversitesi Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/57, K: 2009/19 Sayılı Kararı (24/6/1995 Tarihli ve 551 Sayılı KHK'de Değişiklik Yapan 22/6/2004 Tarihli ve 5194 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/57, K: 2009/19 Sayılı Kararı (24/6/1995 Tarihli ve 551 Sayılı KHK'de Değişiklik Yapan 22/6/2004 Tarihli ve 5194 Sayılı Kanun ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/116, K: 2009/27 Sayılı Kararı (26/9/2004 Tarihli ve 5237 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/116, K: 2009/27 Sayılı Kararı (26/9/2004 Tarihli ve 5237 Sayılı Kanun ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/93, K: 2009/41 Sayılı Kararı (26/9/2004 Tarihli ve 5237 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 29/6/2005 Tarihli ve 5377 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/93, K: 2009/41 Sayılı Kararı (26/9/2004 Tarihli ve 5237 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 29/6/2005 Tarihli ve 5377 Sayılı Kanun ile İlgili)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları