06 Haziran 2009 27250 Cumartesi
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2009/15007 Bazı Alanlarda Arazi Toplulaştırması Yapılması Hakkında Karar

- 2009/15011 Bazı Yerleşim Alanlarının "Uygulama Alanı" Olarak Tespiti Hakkında Karar

- 2009/15014 Kibrit İthalatında Geçici Korunma Önlemi Uygulamasına İlişkin Karar

- 2009/15016 Erzurum İli Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Alanların "Erzurum Nene Hatun Tarihi Milli Parkı" Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar

BAKANLIĞA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, Millî Eğitim Bakanı Nimet ÇUBUKÇU'nun Vekalet Etmesine Dair Tezkerenin İptaline Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI

- Başbakanlık ile Devlet, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER

- Türkiye Büyük Millet Meclisinde Basın ve Yayın Mensuplarının Çalışmaları Hakkında Yönetmelik- Türkiye Büyük Millet Meclisinde Basın ve Yayın Mensuplarının Çalışmaları Hakkında Yönetmelik

- Sınır Ticaret Merkezlerinden Yapılacak İhracat ve İthalata İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik- Sınır Ticaret Merkezlerinden Yapılacak İhracat ve İthalata İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Kent Konseyi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Kent Konseyi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Cumhuriyet Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Süleyman Demirel Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

- Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi Verilmesinde Uygulanacak Esaslara İlişkin Tebliğ (No: 2009/33)- Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi Verilmesinde Uygulanacak Esaslara İlişkin Tebliğ (No: 2009/33)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları