05 Haziran 2009 27249 Cuma
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

- 5900 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovenya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun- 5900 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovenya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI

- 2009/15017 2008-2009 Pazarlama Yılında Nişasta Kökenli Şekerler İçin Şeker Kurulu Tarafından Ayrılan Kotanın, Sakaroz Kökenli Şekerler İçin Ayrılan Kotayla İlgilendirilmeksizin % 25 Oranında Artırılması Hakkında Karar

BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı Egemen BAĞIŞ'a, Devlet Bakanı Faruk ÇELİK'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, Millî Eğitim Bakanı Nimet ÇUBUKÇU'nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI

- Maliye, Ulaştırma, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Kültür ve Turizm ile Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI

- Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Karar

YÖNETMELİK

- 2009/15012 Resmî Gazete'nin Sureti Neşir ve Muamelatının Tarzı İcrasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- 2009/15012 Resmî Gazete'nin Sureti Neşir ve Muamelatının Tarzı İcrasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

GENELGE

- Başbakan ve Bakanların Karşılanma ve Uğurlanmaları ile İlgili 2009/10 Sayılı Başbakanlık Genelgesi- Başbakan ve Bakanların Karşılanma ve Uğurlanmaları ile İlgili 2009/10 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

TEBLİĞLER

- Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Çerçevesinde Uygulanacak Ücretler ve Esaslar Hakkında Tebliğ (No: 2009/3)- Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Çerçevesinde Uygulanacak Ücretler ve Esaslar Hakkında Tebliğ (No: 2009/3)

- İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2009/5)

- Gümrük Vergisi Askıya Alınması ve Avrupa Birliği Tarafından Tarife Kontenjanı Açılması Planlanan Ürünlere İlişkin Tebliğ (İthalat: 2009/22)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/40, K: 2009/17 Sayılı Kararı (24/5/1983 Tarihli ve 2829 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/40, K: 2009/17 Sayılı Kararı (24/5/1983 Tarihli ve 2829 Sayılı Kanun ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/96, K: 2009/34 Sayılı Kararı (26/9/2004 Tarihli ve 5237 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/96, K: 2009/34 Sayılı Kararı (26/9/2004 Tarihli ve 5237 Sayılı Kanun ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/154, K: 2009/35 Sayılı Kararı (26/9/2004 Tarihli ve 5237 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/154, K: 2009/35 Sayılı Kararı (26/9/2004 Tarihli ve 5237 Sayılı Kanun ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/46, K: 2009/36 Sayılı Kararı (26/9/2004 Tarihli ve 5237 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/46, K: 2009/36 Sayılı Kararı (26/9/2004 Tarihli ve 5237 Sayılı Kanun ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/22, K: 2009/37 Sayılı Kararı (26/9/2004 Tarihli ve 5237 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/22, K: 2009/37 Sayılı Kararı (26/9/2004 Tarihli ve 5237 Sayılı Kanun ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/85, K: 2009/42 Sayılı Kararı (26/9/2004 Tarihli ve 5237 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/85, K: 2009/42 Sayılı Kararı (26/9/2004 Tarihli ve 5237 Sayılı Kanun ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/3, K: 2009/44 Sayılı Kararı (30/4/1992 Tarihli ve 3797 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 3/4/1998 Tarihli ve 4359 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/3, K: 2009/44 Sayılı Kararı (30/4/1992 Tarihli ve 3797 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 3/4/1998 Tarihli ve 4359 Sayılı Kanun ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/23, K: 2009/56 Sayılı Kararı (26/9/2004 Tarihli ve 5237 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/23, K: 2009/56 Sayılı Kararı (26/9/2004 Tarihli ve 5237 Sayılı Kanun ile İlgili)

YARGITAY KARARI

- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları