04 Haziran 2009 27248 Perşembe
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN'a, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Dışişleri Bakanlığına, İçişleri Bakanı Beşir ATALAY'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Kamu İhale Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Kamu İhale Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Cumhuriyet Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi Yönetmeliği

- Çankaya Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği

- Mustafa Kemal Üniversitesi Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

- Uludağ Üniversitesi Önlisans ve Lisans Yaz Öğretimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- Tarımsal Üretime Yönelik Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2009/43)- Tarımsal Üretime Yönelik Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2009/43)

- İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2009/6)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/5 (Siyasi Parti Malî Denetimi), K: 2009/28 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/5 (Siyasi Parti Malî Denetimi), K: 2009/28 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/3 (Siyasi Parti Malî Denetimi), K: 2009/29 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/3 (Siyasi Parti Malî Denetimi), K: 2009/29 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/38 (Siyasi Parti Malî Denetimi), K: 2009/33 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/38 (Siyasi Parti Malî Denetimi), K: 2009/33 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2001/18 (Siyasi Parti Malî Denetimi), K: 2009/38 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2001/18 (Siyasi Parti Malî Denetimi), K: 2009/38 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2002/27 (Siyasi Parti Malî Denetimi), K: 2009/39 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2002/27 (Siyasi Parti Malî Denetimi), K: 2009/39 Sayılı Kararı

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları