30 Mayıs 2009 27243 Cumartesi
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARI

- 939 Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyelikleri İçin Yapılan Seçime Dair Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Millli Savunma Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul GÜNAY'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI

- Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER

- Gümrük Müsteşarlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği- Gümrük Müsteşarlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

- Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Beşeri Tıbbi Ürünler Ambalaj ve Etiketleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Beşeri Tıbbi Ürünler Ambalaj ve Etiketleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- Gümrük Genel Tebliği (Hariçte İşleme-Geçici İhracat) (Seri No: 1)

- Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VIII, No: 59)- Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VIII, No: 59)

- Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler ile Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VIII, No: 60)- Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler ile Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VIII, No: 60)

- Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda İmzalanarak Kamuyu Aydınlatma Platformuna Gönderilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (Seri: VIII, No: 61)- Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda İmzalanarak Kamuyu Aydınlatma Platformuna Gönderilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (Seri: VIII, No: 61)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2003/60, K: 2008/97 sayılı Kararı (14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 1/5/2003 tarihli ve 4856 sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2003/60, K: 2008/97 sayılı Kararı (14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 1/5/2003 tarihli ve 4856 sayılı Kanun ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/165, K: 2009/4 sayılı Kararı (9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/165, K: 2009/4 sayılı Kararı (9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Kanun ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/107, K: 2009/23 sayılı Kararı (26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/107, K: 2009/23 sayılı Kararı (26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Kanun ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/92, K: 2009/45 sayılı Kararı (4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 3/7/2005 tarihli ve 5398 sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/92, K: 2009/45 sayılı Kararı (4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 3/7/2005 tarihli ve 5398 sayılı Kanun ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/16, K: 2009/46 sayılı Kararı (24/6/1995 tarihli ve 555 sayılı KHK ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/16, K: 2009/46 sayılı Kararı (24/6/1995 tarihli ve 555 sayılı KHK ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/6 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2009/22 sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/6 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2009/22 sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/33 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2009/23 sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/33 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2009/23 sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/2 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2009/24 sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/2 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2009/24 sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/25 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2009/25 sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/25 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2009/25 sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/29 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2009/30 sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/29 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2009/30 sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/38 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2009/32 sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/38 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2009/32 sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/40 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2009/34 sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/40 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2009/34 sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/43 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2009/35 sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/43 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2009/35 sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 1999/18 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2009/36 sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 1999/18 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2009/36 sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/24 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2009/37 sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/24 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2009/37 sayılı Kararı

DÜZELTME

- Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik ile İlgili- Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik ile İlgili

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları