"

Bakanlar Kurulundan

8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 İnci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

Karar Numarası: 2009/14999

Karar Tarihi: 18.05.2009

Resmi Gazete Tarihi: 27.05.2009

Resmi Gazete Sayısı: 27240

8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf tutulacakların tespitine dair 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Kararnamenin eki Kararda değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Ulaştırma Bakanlığının 11/5/2009 tarihli ve 2629 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 18/5/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

               Abdullah GÜL
               CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan

Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan


C. ÇİÇEK           B. ARINÇ            A. BABACAN          M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.   Devlet Bak. ve Başb. Yrd.    Devlet Bak. ve Başb. Yrd.   Devlet Bakanı


H. YAZICI           F. N. ÖZAK           M. Z. ÇAĞLAYAN        B. ARINÇ
Devlet Bakanı         Devlet Bakanı          Devlet Bakanı         DevletBakanı V.


E. BAĞIŞ           S. A. KAVAF           C. YILMAZ           S. ERGİN

Devlet Bakanı         Devlet Bakanı          Devlet Bakanı         Adalet Bakanı


B. ATALAY           B. ATALAY            A. DAVUTOĞLU         M. ŞİMŞEK
Milli Savunma Bakanı V.    İçişleri Bakanı         Dışişleri Bakanı       Maliye Bakanı


N. ÇUBUKÇU          M. DEMİR            R. AKDAĞ           B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı      Bayındırlık ve İskân Bakanı   Sağlık Bakanı         Ulaştırma Bakanı


M. M. EKER          Ö. DİNÇER            N. ERGÜN           T. YILDIZ
Tarım ve Köyişleri Bakanı   Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı   Sanayi ve Ticaret Bakanı   Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı


E. GÜNAY           V. EROĞLU

Kültür ve Turizm Bakanı    Çevre ve Orman Bakanı(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2009 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

MADDE 1 - 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Kararnamenin eki Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 22 - 5-6-7 Haziran 2009 tarihlerinde İstanbul'da yapılacak olan Formula 1 Yarışı nedeniyle, 6 Haziran Cumartesi ve 7 Haziran Pazar günleri 07.00 - 20.00 saatleri arasında İstanbul'un Samandıra, Kurtköy, Şekerpınar ve Çamlıca otoyol gişelerini kullananlar, 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır"

MADDE 2 - Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2009 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)