26 Mayıs 2009 27239 Salı
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

- 5899 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Süleymaniye Külliyesinin Korunması Hakkında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun- 5899 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Süleymaniye Külliyesinin Korunması Hakkında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2009/14989 2009 Yılı Yatırım Programında 2007E010140 Proje Numarasıyla Yer Alan "Halkalı-Kapıkule Yeni Demiryolu İnşaatı" Projesi Kapsamında, Bazı Taşınmazların Ulaştırma Bakanlığı (Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü) Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2009/15001 Kullanım Hakkı Ücretlerine İlişkin Asgari Değerlerin Belirlenmesi Hakkındaki Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

- 2009/15002 Elektronik Haberleşme Hizmetlerinin Yürütülmesi ile İlgili Olarak Türk Boğazlarında Kurulacak Olan Alt Yapıya İlişkin Geçiş Hakkı İzin ve Uygulamaları Hakkındaki Karar'ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

- 2009/15020 Büyükşehir Belediyeleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarına Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylardan Yapılacak Kesintiler Hakkındaki Bazı Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar- 2009/15020 Büyükşehir Belediyeleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarına Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylardan Yapılacak Kesintiler Hakkındaki Bazı Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Köksal TOPTAN'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı Faruk ÇELİK'e, Devlet Bakanı Faruk Nafiz ÖZAK'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa DEMİR'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI

- Başbakanlık, Sağlık, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

SINIR TESPİT KARARLARI

- Sınır Tespitine Dair 4 Adet Karar

YÖNETMELİKLER

- 2009/15018 Yurtdışında Sürekli Görevlendirilecek Personel Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- 2009/15018 Yurtdışında Sürekli Görevlendirilecek Personel Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Hacettepe Üniversitesi Adli Bilişim Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

- Hacettepe Üniversitesi Trafik ve Yol Güvenliği Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Teke Yöresi Halk Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Mersin Üniversitesi Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Nevşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 8)- Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 8)

- İş Kolu Tespit Kararı (No. 2009/23)- İş Kolu Tespit Kararı (No. 2009/23)

- İş Kolu Tespit Kararı (No. 2009/24)- İş Kolu Tespit Kararı (No. 2009/24)

- Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağdurlarının İstihdamı Hakkındaki Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ- Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağdurlarının İstihdamı Hakkındaki Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları