25 Mayıs 2009 27238 Pazartesi
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN'a Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul GÜNAY'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Ulaştırma Bakanlığına, Çevre ve Orman Bakanı Veysel EROĞLU'nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİK

- Seyir Yardımcıları Yönetmeliği- Seyir Yardımcıları Yönetmeliği

- Orman Genel Müdürlüğü Teknik Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik- Orman Genel Müdürlüğü Teknik Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Atatürk Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

ANA STATÜLER

- Türkiye Atletizm Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü- Türkiye Atletizm Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü

- Türkiye Hentbol Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü   - Türkiye Hentbol Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü