22 Mayıs 2009 27235 Cuma
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2009/14984 Emniyet Genel Müdürlüğünün Merkez Teşkilatında 8 Adet Şube Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar

- 2009/15013 Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar- 2009/15013 Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı Faruk Nafız ÖZAK'a, Devlet Bakanı Selma Aliye KAVAF'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Kuluçkahane ve Damızlık Kanatlı İşletmeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Kuluçkahane ve Damızlık Kanatlı İşletmeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Süleyman Demirel Üniversitesi Göller Bölgesi Su Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARLARI

- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar

- Yargıtay 13. Hukuk Dairesine Ait Karar- Yargıtay 13. Hukuk Dairesine Ait Karar

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları