20 Mayıs 2009 27233 Çarşamba
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

- 2009/14948 Türk-Arnavut Ekonomik, Ticari, Sanayi ve Teknik İşbirliği Karma Komisyonu Onuncu Dönem Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar- 2009/14948 Türk-Arnavut Ekonomik, Ticari, Sanayi ve Teknik İşbirliği Karma Komisyonu Onuncu Dönem Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2009/14959 2009 Yılı Yatırım Programında 2008E030240 Proje Numarası ile Yer Alan "Ağrı Havaalanı Pistinin Genişletilmesi ve Müteferrik İşler" Projesi Kapsamında Taşınmazların Ulaştırma Bakanlığı (Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü) Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2009/14965 m-CPP (meta-chlorophenylpiperazin) İsimli Maddenin 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun Hükümlerine Tabi Tutulması Hakkında Karar- 2009/14965 m-CPP (meta-chlorophenylpiperazin) İsimli Maddenin 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun Hükümlerine Tabi Tutulması Hakkında Karar

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı Hayati YAZICI'ya, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil ÇİÇEK'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Devlet Bakanı Egemen BAĞIŞ'a, Devlet Bakanı Selma Aliye KAVAF'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Adnan Menderes Üniversitesi Şehir Sağlığını Geliştirme, Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

- Ankara Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yabancı Diller Bölümü Hazırlık Sınıfı Yönetmeliği

- Karabük Üniversitesi Sürekli Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

KURUL KARARLARI

- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 14/5/2009 Tarihli ve 3183 Sayılı Kararı- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 14/5/2009 Tarihli ve 3183 Sayılı Kararı

- Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunun 3/4/2009 Tarihli ve 2009/DK/214 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARI

- Yargıtay 13. Hukuk Dairesine Ait Karar   - Yargıtay 13. Hukuk Dairesine Ait Karar