15 Mayıs 2009 27229 Cuma
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2009/14947 Rize Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Turgut Kıran Denizcilik Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

- 2009/14955 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar- 2009/14955 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

- 2009/14956 Ankara-Sivas Hızlı Tren Projesi Kapsamında Bulunan Arazi ve Üzerinde Kalan Muhdesatların Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2009/14957 Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Köksal TOPTAN'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN'a, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Hayati YAZICI'nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa DEMİR'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Kültür ve Turizm Bakanlığına, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

CEZANIN KALDIRILMASI KARARLARI

- Hükümlü Mustafa VARLIK'ın Kalan Cezasının Kaldırılmasına Dair Karar (No: 2009/6)

- Hükümlü Hasan Hüseyin SEVİM'in Kalan Cezasının Kaldırılmasına Dair Karar (No: 2009/7)

- Hükümlü Murat YILMAZ'ın Kalan Cezasının Kaldırılmasına Dair Karar (No: 2009/8)

ATAMA KARARI

- Başbakanlığa Ait Atama Kararı

YÖNETMELİK

- Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliği- Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliği

TEBLİĞ

- Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Uygulama Esasları Tebliği (No: 2009/44)- Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Uygulama Esasları Tebliği (No: 2009/44)

YARGI BÖLÜMÜ

DANIŞTAY KARARLARI

- Danıştay Üçüncü Dairesine Ait Karar (Esas: 2006/3902)- Danıştay Üçüncü Dairesine Ait Karar (Esas: 2006/3902)

- Danıştay Üçüncü Dairesine Ait Karar (Esas: 2008/5545)- Danıştay Üçüncü Dairesine Ait Karar (Esas: 2008/5545)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları