10 Mayıs 2009 27224 Pazar
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

- Kırıkkale Üniversitesi Kanser Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

- Kırıkkale Üniversitesi Danışma-Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- 2009 Yılı Nisan Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi- 2009 Yılı Nisan Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

- 2009 Yılı Nisan Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi- 2009 Yılı Nisan Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

- 2009 Yılı Nisan Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi- 2009 Yılı Nisan Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

- 2009 Yılı Nisan Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi- 2009 Yılı Nisan Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

- Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi- Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

- Re'sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi   - Re'sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi