08 Mayıs 2009 27222 Cuma
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Dışişleri Bakanlığına, İçişleri Bakanı Beşir ATALAY'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

GENELGE

- KEK Eşbaşkanlıkları ile İlgili 2009/8 Sayılı Başbakanlık Genelgesi- KEK Eşbaşkanlıkları ile İlgili 2009/8 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

TEBLİĞLER

- Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği (Sıra No: 1)- Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği (Sıra No: 1)

- Çiftçi Kayıt Sistemine Dahil Olan Çiftçilere Mazot, Kimyevi Gübre ve Toprak Analizi Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2009/41)- Çiftçi Kayıt Sistemine Dahil Olan Çiftçilere Mazot, Kimyevi Gübre ve Toprak Analizi Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2009/41)

- Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 71)

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 30/4/2009 Tarihli ve 2009/20 Sayılı Kararı

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 30/4/2009 Tarihli ve 2009/21 Sayılı Kararı

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 30/4/2009 Tarihli ve 2009/22 Sayılı Kararı

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları