07 Mayıs 2009 27221 Perşembe
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Vekili Nevzat PAKDİL, Daha Sonra İse Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Köksal TOPTAN'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı Egemen BAĞIŞ'a, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkerede Değişiklik Yapılması Hakkında Tezkere

- Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Yükseköğretim Kurumlarının Yurtdışındaki Kapsama Dahil Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Yükseköğretim Kurumlarının Yurtdışındaki Kapsama Dahil Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Gazi Üniversitesi Türkçe Öğrenim, Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinde (GÜ TÖMER) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

- Kırsal Kakınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Çerçevesinde Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2009/38)- Kırsal Kakınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Çerçevesinde Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2009/38)

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARLARI

- Yargıtay 2. Hukuk Dairelerine Ait Karar (E: 2008/18048/K: 2009/5250)- Yargıtay 2. Hukuk Dairelerine Ait Karar (E: 2008/18048/K: 2009/5250)

- Yargıtay 2. Hukuk Dairelerine Ait Karar (E: 2008/18047 /K: 2009/5488)- Yargıtay 2. Hukuk Dairelerine Ait Karar (E: 2008/18047 /K: 2009/5488)

- Yargıtay 3. Hukuk Dairelerine Ait Karar (E: 2008/16826 /K: 2008/17966)- Yargıtay 3. Hukuk Dairelerine Ait Karar (E: 2008/16826 /K: 2008/17966)

- Yargıtay 3. Hukuk Dairelerine Ait Karar (E: 2008/19284/K: 2009/1376)- Yargıtay 3. Hukuk Dairelerine Ait Karar (E: 2008/19284/K: 2009/1376)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları