04 Mayıs 2009 27218 1. Mükerrer Pazartesi
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

- GENELGELER

- Görev Dağılımı ile İlgili 2009/6 sayılı Başbakanlık Genelgesi

- Kurullarda Görev Alacak Hükümet Üyeleri ile İlgili 2009/7 sayılı Başbakanlık Genelgesi

- KURULUŞUN BAĞLI OLDUĞU BAKANLIĞIN DEĞİŞTİRİLMESİ İLE İLGİLİ İŞLEM

- Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Bulunan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün Başbakanlığa Bağlanmasına Dair Karar