04 Mayıs 2009 27218 Pazartesi
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

- 2009/14870 Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığına NATO Bakım ve İkmal Ajansı (NBİA) Tarafından Mühimmat Lojistik Desteği Sağlanmasına Dair TUR-39 Numaralı Satış Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar- 2009/14870 Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığına NATO Bakım ve İkmal Ajansı (NBİA) Tarafından Mühimmat Lojistik Desteği Sağlanmasına Dair TUR-39 Numaralı Satış Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

- 2009/14878 Türkiye Cumhuriyeti Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve Suriye Arap Cumhuriyeti Devlet Planlama Komisyonu Arasındaki Anlayış Muhtırasının 2009 ve 2010 Yılları Yürütme Programının Onaylanması Hakkında Karar- 2009/14878 Türkiye Cumhuriyeti Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve Suriye Arap Cumhuriyeti Devlet Planlama Komisyonu Arasındaki Anlayış Muhtırasının 2009 ve 2010 Yılları Yürütme Programının Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı Egemen BAĞIŞ'a, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Dicle Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Yaşar Üniversitesi Araştırma-Geliştirme ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği