03 Mayıs 2009 27217 Pazar
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

- 2009/14821 Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Konseyi Arasında - 2009/14821 Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Konseyi Arasında "Mahkeme Yönetim Sistemine Destek" ve "Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik"e Dair Avrupa Topluluğu/Avrupa Konseyi Ortak Projeleri Çerçevesinde Avrupa Konseyi Sekreteryası'nın Türkiye'de (Ankara) Kurulmuş Olan Program Destek Ofisi'ne İlişkin Olarak İmzalanan "Mutabakat Zaptı"nın Onaylanması Hakkında Karar

- 2009/14864 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cibuti Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport Hamillerine Karşılıklı Vize Muafiyeti Getirilmesine Dair Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar- 2009/14864 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cibuti Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport Hamillerine Karşılıklı Vize Muafiyeti Getirilmesine Dair Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Ulaştırma Bakanlığına, Çevre ve Orman Bakanı Veysel EROĞLU'nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİK

- Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Yönetim Kurulunun Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik- Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Yönetim Kurulunun Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik

TEBLİĞLER

- Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (No: 70)

- Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulamasına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 1) Hakkında Tebliğ- Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulamasına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 1) Hakkında Tebliğ

(No: 146)