02 Mayıs 2009 27216 Cumartesi
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLARIN ATANMASINA DAİR İŞLEM

- Devlet Bakanlığı Sayısının Onbire Çıkarılması ve Bakanların Atanmasına Dair Tezkere

BAKANLAR KURULU KARARI

- 2009/14922 Bazı Yerleşim Alanlarının "Uygulama Alanı" Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı Mehmet ŞİMŞEK'e, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım EKREN'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkerenin Çek Cumhuriyeti Kısmının İptaline Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı, Adalet, Millî Eğitim ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

GÖREVLENDİRME KARARI

- Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan AYCAN'ın Görevlendirilmesi Hakkında Karar

TEBLİĞLER

- Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 5)- Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 5)

- İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2009/1)

- İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2009/2)

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 30/4/2009 Tarihli ve 2009/16 Sayılı Kararı

DÜZELTME

- Anayasa Mahkemesinin 17/1/2008 Tarihli ve E. 2002/54, K. 2008/43 Sayılı Kararı ile İlgili    - Anayasa Mahkemesinin 17/1/2008 Tarihli ve E. 2002/54, K. 2008/43 Sayılı Kararı ile İlgili