30 Nisan 2009 27215 Perşembe
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI

- 2009/14900 13 Kişinin Türk Vatandaşlığına Alınması, Türk Vatandaşlığına Alınan 16 Kişiye İlişkin Hükümlerin İptali ve 4 Kişi ile İlgili Maddi Hataların Düzeltilmesi Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER

- Ağaçlandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Ağaçlandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- 406 Sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun Geçici 7 nci Maddesinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik- 406 Sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun Geçici 7 nci Maddesinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Telsiz Genel Müdürlüğü Personelinin Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik- Telsiz Genel Müdürlüğü Personelinin Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Adnan Menderes Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Lisans Eğitim-Öğretim Süresi ile Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları