25 Nisan 2009 27210 Cumartesi
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

- Asgarî İşçilik İncelemelerinde Uzlaşma Yönetmeliği- Asgarî İşçilik İncelemelerinde Uzlaşma Yönetmeliği

- Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelik- Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

- PTT Genel Müdürlüğü Taşınır Mal Satım İşlemleri Yönetmeliği- PTT Genel Müdürlüğü Taşınır Mal Satım İşlemleri Yönetmeliği

TEBLİĞ

- Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliğinin Atıfta Bulunduğu Standartlara Dair Tebliğ (2009/1)- Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliğinin Atıfta Bulunduğu Standartlara Dair Tebliğ (2009/1)

DÜZELTME

- 13/4/2009 Tarihli ve 2009/14897 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile İlgili

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları