21 Nisan 2009 27207 Salı
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'e, Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Devlet Bakanı Egemen BAĞIŞ'a, Devlet Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU'nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkerede Değişiklik Yapılmasına Dair Tezkere

- Dışişleri Bakanlığına, İçişleri Bakanı Beşir ATALAY'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Hafif Yolcu ve Ticari Araçlardan Çıkan Emisyonlar (Euro 5 ve Euro 6) Bakımından ve Araç Tamir ve Bakım Bilgilerine Erişim Konusunda Motorlu Araçların Tip Onayına İlişkin Yönetmelik ((AT) 715/2007)- Hafif Yolcu ve Ticari Araçlardan Çıkan Emisyonlar (Euro 5 ve Euro 6) Bakımından ve Araç Tamir ve Bakım Bilgilerine Erişim Konusunda Motorlu Araçların Tip Onayına İlişkin Yönetmelik ((AT) 715/2007)

- Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- 555 Sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- 555 Sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

ANA STATÜ

- Türkiye Golf Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü- Türkiye Golf Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARLARI

- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (Esas No: 2008/8644)- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (Esas No: 2008/8644)

- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (Esas No: 2008/18445)- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (Esas No: 2008/18445)

- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (Esas No: 2008/3130)- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (Esas No: 2008/3130)

- Yargıtay 6. Hukuk Dairesine Ait Karar (Esas No: 2008/1664)- Yargıtay 6. Hukuk Dairesine Ait Karar (Esas No: 2008/1664)

- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar (Esas No: 2008/11664)- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar (Esas No: 2008/11664)

- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar (Esas No: 2008/11665)- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar (Esas No: 2008/11665)

- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar (Esas No: 2008/11422)- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar (Esas No: 2008/11422)

- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar (Esas No: 2008/12642)- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar (Esas No: 2008/12642)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları