18 Nisan 2009 27204 Cumartesi
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil ÇİÇEK'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI

- Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER

- Kız Teknik Öğretim Okullarına Bağlı Kreş Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik- Kız Teknik Öğretim Okullarına Bağlı Kreş Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Okulların Merasim Geçişi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik- Okulların Merasim Geçişi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2009/9)

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2009/10)

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2009/11)

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2009/12)

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2009/13)

KURUL KARARI

- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 16/4/2009 Tarihli ve 3149 Sayılı Kararı- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 16/4/2009 Tarihli ve 3149 Sayılı Kararı

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları