15 Nisan 2009 27201 Çarşamba
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARI

- 936 Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

- Atılım Üniversitesi Öğrenci Kayıt-Kabul Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Celal Bayar Üniversitesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Fatih Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

ANA STATÜ

- Türkiye Dağcılık Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü- Türkiye Dağcılık Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü

TEBLİĞ

- Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Alacakları İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ- Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Alacakları İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARLARI

- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (Esas No: 2008/3131)- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (Esas No: 2008/3131)

- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (Esas No: 2008/1912)- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (Esas No: 2008/1912)

- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (Esas No: 2007/21189)- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (Esas No: 2007/21189)

- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (Esas No: 2008/8645)- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (Esas No: 2008/8645)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları