13 Nisan 2009 27199 1. Mükerrer Pazartesi
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

- 2009/14883 Türkiye Cumhuriyeti ve Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi Üyesi Ülkeler Arasında Ekonomik İşbirliğine İlişkin Çerçeve Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar- 2009/14883 Türkiye Cumhuriyeti ve Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi Üyesi Ülkeler Arasında Ekonomik İşbirliğine İlişkin Çerçeve Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

- 2009/14884 Türkiye Cumhuriyeti Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile Bahreyn Krallığı Bayındırlık Bakanlığı Arasında İmzalanan Mutabakat Zaptı'nın Onaylanması Hakkında Karar   - 2009/14884 Türkiye Cumhuriyeti Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile Bahreyn Krallığı Bayındırlık Bakanlığı Arasında İmzalanan Mutabakat Zaptı'nın Onaylanması Hakkında Karar