12 Nisan 2009 27198 Pazar
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

- Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Fatih Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

- Fatih Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

- Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

- İnönü Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- İstanbul Kültür Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- İstanbul Kültür Üniversitesi Ekonomi-Finans Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- İstanbul Kültür Üniversitesi Geomatik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- İstanbul Kültür Üniversitesi Fikri Haklar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği