11 Nisan 2009 27197 Cumartesi
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı Egemen BAĞIŞ'a, Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- İçişleri Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL'ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

DANIŞTAY ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI

- Danıştay Üyeliğine, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı İlyas ARLI'nın Seçilmesine Dair Karar (No: 2009/5

BAŞKA BİR GÖREVE ATANMAK ÜZERE GÖREVDEN ALMA KARARI

- Başka Bir Göreve Atanmak Üzere Görevden Alma İle İlgili Karar

YÖNETMELİKLER

- Ankara Üniversitesi Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

- Batman Üniversitesi Önlisans, Lisan Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

- Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- Patates Siğili Görülen Alanlarda ve Güvenlik Kuşağında Uygulanacak Desteğe İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği (No: 2009/36)- Patates Siğili Görülen Alanlarda ve Güvenlik Kuşağında Uygulanacak Desteğe İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği (No: 2009/36)

- Serbest Bölgelerden Başka Bir Ülkeye Yapılan Satışların Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.'nin Kredi, Sigorta ve Garanti Hizmetlerinden Yararlandırılması Hakkında Tebliğ (İhracat 2009/5)

- Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (Mahrece İade) (Seri No: 3)

YARGI BÖLÜMÜ

DANIŞTAY KARARI

- Danıştay Yedinci Dairesine Ait Karar- Danıştay Yedinci Dairesine Ait Karar

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları