10 Nisan 2009 27196 1. Mükerrer Cuma
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ KOMİSYONU KARARI

- 82 TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonunun 3346 sayılı Kanunun 8, 9 ve 10. Maddeleri Uyarınca Kesinleşen Kararı