09 Nisan 2009 27195 Perşembe
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

- Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Nakit Taleplerinin Tespitine İlişkin Yönetmelik- Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Nakit Taleplerinin Tespitine İlişkin Yönetmelik

- Okul Spor Kulüpleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Okul Spor Kulüpleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- İstanbul Kültür Üniversitesi Kuruluş, Örgütlenme ve İşleyiş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

ANA STATÜ

- Türkiye Halter Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü- Türkiye Halter Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü

TEBLİĞLER

- Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) Seri No: 2

- Arayüz Teknik Özelliklerinin Yayımlanmasına İlişkin Tebliğ

- Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları Hakkında Tebliğ- Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları Hakkında Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/71, K: 2008/183 Sayılı Kararı (4/6/2008 Tarihli ve 5766 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/71, K: 2008/183 Sayılı Kararı (4/6/2008 Tarihli ve 5766 Sayılı Kanun ile İlgili)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları