08 Nisan 2009 27194 Çarşamba
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLER ARASI ANDLAŞMALAR

- 2009/14791 - 2009/14791 "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan Terörizm, Örgütlü Suçlar, Uyuşturucu ve Psikotrop Madde Kaçakçılığıyla Mücadele Alanında İşbirliği Anlaşması"nın Onaylanması Hakkında Karar

- 2009/14796 - 2009/14796 "Türk-Çin Karma Ekonomik ve Ticaret Komitesi Onbeşinci Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptı"nın Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARI

- 2009/14800 Emniyet Genel Müdürlüğü Bünyesinde Doğrudan Merkeze Bağlı Taşra Teşkilatı Olarak Mersin İlinde Mersin Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Bu Müdürlüğe Bağlı Olarak (6) Adet Şube Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Adalet Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil ÇİÇEK'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Dış Ticaret Müsteşarlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Dış Ticaret Müsteşarlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Ormancılık ve Orman Ürünleri Bürolarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliği- Ormancılık ve Orman Ürünleri Bürolarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliği

- Türkiye Adalet Akademisi Sicil Amirleri Yönetmeliği- Türkiye Adalet Akademisi Sicil Amirleri Yönetmeliği

- Türkiye Adalet Akademisi Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Türkiye Adalet Akademisi Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 322)

- 2/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2009-37)

- İş Kolu Tespit Kararı (2009/12)- İş Kolu Tespit Kararı (2009/12)

- İş Kolu Tespit Kararı (2009/13)- İş Kolu Tespit Kararı (2009/13)

DÜZELTME

- Gıda Güvenliği ve Kalitesinin Denetimini ve Kontrolüne Dair Yönetmelik ile İlgili)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları