06 Nisan 2009 27192 Pazartesi
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Nimet ÇUBUKÇU'nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

ANA STATÜ

- Türkiye Basketbol Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü   - Türkiye Basketbol Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü