04 Nisan 2009 27190 Cumartesi
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI

- 2008/14797 17 Ağustos 1999 ve 12 Kasım 1999 Tarihlerinde Meydana Gelen Depremler Nedeniyle İşyerleri Yıkılan veya Ağır Hasar Gören Hak Sahiplerine Verilmek Üzere Kocaeli İlinde İnşa Edilen Ancak Çeşitli Nedenlerle Boş Kalan İşyerlerinden Ekli Listede Bulunduğu Yer ile Ada, Blok ve İşyeri Numaraları Gösterilenlerin Bedelsiz Olarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesine Devredilmesi Hakkında Karar

ATAMA KARARLARI

- 2009/14778 Dışişleri Bakanlığı Bazı Mensuplarının Çeşitli Görevlere Atanmaları Hakkında Karar

- 2009/14807 Rekabet Kurulu Üyeliklerine Atama Yapılması Hakkında Karar - Millî Savunma, İçişleri ve Sağlık Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİK

- Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği- Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/140, K: 2008/185 Sayılı Kararı (28//9/2006 Tarihli ve 5548 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/140, K: 2008/185 Sayılı Kararı (28//9/2006 Tarihli ve 5548 Sayılı Kanun ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/36, K: 2009/12 Sayılı Kararı (2/9/1971 Tarihli ve 1479 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 20/6/1987 Tarihli ve 3396 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/36, K: 2009/12 Sayılı Kararı (2/9/1971 Tarihli ve 1479 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 20/6/1987 Tarihli ve 3396 Sayılı Kanun ile İlgili)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları