03 Nisan 2009 27189 Cuma
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Köksal TOPTAN'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Millî Savunma Bakanlığına, Bayındırlık ve İskan Bakanı Faruk Nafiz ÖZAK'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Dışişleri Bakanlığına, İçişleri Bakanı Beşir ATALAY'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI

- Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Karar

YÖNETMELİKLER

- Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Buruselloz ile Mücadele Yönetmeliği- Buruselloz ile Mücadele Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ- Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

- 2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ- 2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2002/54, K: 2008/43 Sayılı Kararı (1/3/1926 Tarihli ve 765 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 26/9/2004 Tarihli ve 5237 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2002/54, K: 2008/43 Sayılı Kararı (1/3/1926 Tarihli ve 765 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 26/9/2004 Tarihli ve 5237 Sayılı Kanun ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2002/71, K: 2008/44 Sayılı Kararı (1/3/1926 Tarihli ve 765 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 26/9/2004 Tarihli ve 5237 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2002/71, K: 2008/44 Sayılı Kararı (1/3/1926 Tarihli ve 765 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 26/9/2004 Tarihli ve 5237 Sayılı Kanun ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/104, K: 2008/164 Sayılı Kararı (24/2/1983 Tarihli ve 2802 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 29/6/2006 Tarihli ve 5536 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/104, K: 2008/164 Sayılı Kararı (24/2/1983 Tarihli ve 2802 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 29/6/2006 Tarihli ve 5536 Sayılı Kanun ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/33, K: 2008/182 Sayılı Kararı (14/7/1965 Tarihli ve 657 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 17/9/2004 Tarihli ve 5234 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/33, K: 2008/182 Sayılı Kararı (14/7/1965 Tarihli ve 657 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 17/9/2004 Tarihli ve 5234 Sayılı Kanun ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/124, K: 2009/13 Sayılı Kararı (3/7/2005 Tarihli ve 5395 Sayılı Kanun İle İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/124, K: 2009/13 Sayılı Kararı (3/7/2005 Tarihli ve 5395 Sayılı Kanun İle İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/152, K: 2009/14 Sayılı Kararı (17/9/2004 Tarihli ve 5234 Sayılı Kanun İle İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/152, K: 2009/14 Sayılı Kararı (17/9/2004 Tarihli ve 5234 Sayılı Kanun İle İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/85, K: 2009/15 Sayılı Kararı (3/7/2005 Tarihli ve 5397 Sayılı Kanun İle İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/85, K: 2009/15 Sayılı Kararı (3/7/2005 Tarihli ve 5397 Sayılı Kanun İle İlgili)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları