18 Mart 2009 27173 Çarşamba
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLER ARASI ANDLAŞMALAR

- 2009/14688 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan - 2009/14688 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan "Karşılıklı Vize Muafiyeti Anlaşması"nın Onaylanması Hakkında Karar

- 2009/14689 Türkiye-Vietnam Karma Ekonomik ve Ticaret Komitesi Dördüncü Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptı'nın Onaylanması Hakkında Karar- 2009/14689 Türkiye-Vietnam Karma Ekonomik ve Ticaret Komitesi Dördüncü Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptı'nın Onaylanması Hakkında Karar

- 2009/14691 Türk-Moğol Karma Ekonomik ve Ticaret Komitesi V. Dönem Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar- 2009/14691 Türk-Moğol Karma Ekonomik ve Ticaret Komitesi V. Dönem Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

- 2009/14719 Türkiye-Belarus Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu Altıncı Dönem Toplantısı Protokolu'nun Onaylanması Hakkında Karar- 2009/14719 Türkiye-Belarus Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu Altıncı Dönem Toplantısı Protokolu'nun Onaylanması Hakkında Karar

- 2009/14752 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yemen Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan - 2009/14752 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yemen Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan "Büyükelçilik ve Rezidans Binalarının İnşası İçin Arsa Takasına İlişkin Anlaşma"nın Onaylanması Hakkında Karar

- 2009/14761 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında İmzalanan - 2009/14761 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında İmzalanan "Su Alanında Teknik İşbirliği Anlaşması"nın Onaylanması Hakkında Karar

- 2009/14762 - 2009/14762 "Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) Örgütü Üyesi Devletlerin Vatandaşı İşadamları İçin Vize İşlemlerinin Basitleştirilmesi Anlaşması" ile "Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) Örgütü Üyesi Devletlerin Vatandaşı Profesyonel Kamyon Sürücüleri İçin Vize İşlemlerinin Basitleştirilmesi Anlaşması"nın Onaylanması Hakkında Karar

TEBLİĞLER

- Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Genel Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (Sayı: 2009/1)- Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Genel Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (Sayı: 2009/1)

- Tekstil Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (No: SGM/2009-3)

- Ayakkabı Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (No: SGM/2009-4)

- Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2009/25)

- Elma İhracatında İhracat İadesi Yardımı Yapılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2009/2)- Elma İhracatında İhracat İadesi Yardımı Yapılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2009/2)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/105, K: 2008/75 Sayılı Kararı (9/11/2007 Tarihli ve 5710 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/105, K: 2008/75 Sayılı Kararı (9/11/2007 Tarihli ve 5710 Sayılı Kanun ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2004/83, K: 2008/107 Sayılı Kararı (30/6/2004 Tarihli ve 5204 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2004/83, K: 2008/107 Sayılı Kararı (30/6/2004 Tarihli ve 5204 Sayılı Kanun ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/42, K: 2008/167 Sayılı Kararı (22/4/1983 Tarihli ve 2820 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/42, K: 2008/167 Sayılı Kararı (22/4/1983 Tarihli ve 2820 Sayılı Kanun ile İlgili)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları