15 Mart 2009 27170 Pazar
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ANA STATÜ

- Türkiye Hentbol Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü- Türkiye Hentbol Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2009/14729 Küçüklerin Evlât Edinilmesinde Aracılık Faaliyetlerinin Yürütülmesine İlişkin Tüzük'ün Yürürlülüğe Konulmasına Dair Karar- 2009/14729 Küçüklerin Evlât Edinilmesinde Aracılık Faaliyetlerinin Yürütülmesine İlişkin Tüzük'ün Yürürlülüğe Konulmasına Dair Karar

- 2009/14736 Geliştirme Ödeneği Ödenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar'ın Yürürlülüğe Konulmasına Dair Karar- 2009/14736 Geliştirme Ödeneği Ödenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar'ın Yürürlülüğe Konulmasına Dair Karar

- 2009/14742 Patates Siğili Görülen Alanlarda ve Güvenlik Kuşağında Uygulanacak Desteğe İlişkin Karar'ın Yürürlülüğe Konulmasına- 2009/14742 Patates Siğili Görülen Alanlarda ve Güvenlik Kuşağında Uygulanacak Desteğe İlişkin Karar'ın Yürürlülüğe Konulmasına

Dair Karar

- 2009/14754 Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Anonim Şirketine 4733 sayılı Kanunun Geçici 6 ncı Maddesi Gereğince- 2009/14754 Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Anonim Şirketine 4733 sayılı Kanunun Geçici 6 ncı Maddesi Gereğince

Yapılacak Ödemelerde Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Ekli Karar'ın Yürürlülüğe Konulmasına Dair Karar

- 2009/14772 Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Karar'ın Yürürlülüğe Konulmasına Dair Karar 2009/14773 Ekli (I) Sayılı Listede Belirtilen Yerleşim Alanlarının - 2009/14772 Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Karar'ın Yürürlülüğe Konulmasına Dair Karar 2009/14773 Ekli (I) Sayılı Listede Belirtilen Yerleşim Alanlarının "Uygulama Alanı" Olarak Tespiti ve Bu Yerlerdeki Üçüncü Sınıf Tarım

Arazisinde Dağıtılacak Toprak Normunun Ekli (II) Sayılı Listede Gösterildiği Şekilde Belirlenmesine Dair Karar

TEBLİĞ

- Kıyı Tesisi Yapım Taleplerinin Değerlendirilmesine Dair Tebliğ (No: 2009/2)

KURUL KARARLARI

- Bankacılık Düzenleme ve Denetmele Kurulunun 12/3/2009 Tarih ve 3069 sayılı Kararları- Bankacılık Düzenleme ve Denetmele Kurulunun 12/3/2009 Tarih ve 3069 sayılı Kararları

- Bankacılık Düzenleme ve Denetmele Kurulunun 12/3/2009 Tarih ve 3074 sayılı Kararları   - Bankacılık Düzenleme ve Denetmele Kurulunun 12/3/2009 Tarih ve 3074 sayılı Kararları