14 Mart 2009 27169 Cumartesi
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

- 5841 Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun- 5841 Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2009/14673 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar- 2009/14673 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

- 2009/14678 Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Yürürlülüğe Konulması Hakkında Karar- 2009/14678 Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Yürürlülüğe Konulması Hakkında Karar

- 2009/14680 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Yabancı Diller Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

- 2009/14682 Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Bulunan Isparta Sağlık Yüksekokulunun Kapatılarak, Adı Geçen Rektörlüğe Bağlı Olarak Sağlık Bilimleri Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

- 2009/14693 Çukurova Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Yabancı Diller Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

- 2009/14694 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

- 2009/14695 Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

- 2009/14724 Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü Kurulması Hakkında Karar

- 2009/14725 Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Yabancı Diller Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

- 2009/14726 Nevşehir Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

- 2009/14727 Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Sağlık Bilimleri Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

- 2009/14728 Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

- 2009/14730 Zonguldak İli, Çaycuma İlçesi, Filyos Irmağı Havzasında Yer Alan Filyos Serbest Bölgesinin Sınırlarının Ekli Krokide Yer Aldığı Şekilde Yeniden Belirlenmesi ve Söz Konusu Bölgede Yer Alan Özel Mülkiyete Ait Taşınmazların Maliye Bakanlığı (Millî Emlak Genel Müdürlüğü) Tarafından Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2009/14735 Vilayetler Hizmet Birliğinin Kurulmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar

- 2009/14739 Tarım Reformu Kanunu Uyarınca "Uygulama Alanı" İlan Edilen ve Ekli Listede Adları Belirtilen Yerleşim Yerlerinin, Karşılarında Gösterilen Kararnamelerin Kapsamından Çıkarılması Hakkında Karar

- 2009/14756 Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmeliğin Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar 2009/14765 Diyanet İşleri Başkanlığı Taşra Teşkilatında Ankara ve Rize İllerinde Birer Adet Eğitim Merkezi Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar- 2009/14756 Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmeliğin Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar 2009/14765 Diyanet İşleri Başkanlığı Taşra Teşkilatında Ankara ve Rize İllerinde Birer Adet Eğitim Merkezi Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER

- Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Spor Toto Teşkilat Başkanlığı İsim Hakları Yönetmeliği- Spor Toto Teşkilat Başkanlığı İsim Hakları Yönetmeliği

- Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınır Satış İşlemleri Yönetmeliği- Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınır Satış İşlemleri Yönetmeliği

TEBLİĞ

- Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 59)- Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 59)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları