13 Mart 2009 27168 Cuma
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2009/14681 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ile Güzel Sanatlar Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

- 2009/14697 Yeni Uydu Temini Amacıyla Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme Anonim Şirketine Yetki Verilmesine İlişkin Karar

- 2009/14737 Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunun Çalışma Esas ve Usulleri ile Bu Komisyon Tarafından Yurtdışında Görevlendirilecek Personelin Nitelikleri ile Hak ve Yükümlülüklerinin Belirlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

- 2009/14763 Koç Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Tıp Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı Mehmet ŞİMŞEK'e, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım EKREN'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI

- 2009/14692 Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulunda Boş Bulunan Başkanlığa ve Başkan Vekilliğine Yapılan Atamalar

Hakkında Karar

- 2009/14782 Sermaye Piyasası Kurulunda Boş Bulunan Başkanlık ve Üyeliğe Atama Yapılması Hakkında Karar

- Başbakanlık ile Millî Savunma, Maliye, Millî Eğitim, Sağlık ve Tarım ve Köyişleri Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER

- Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2009/9)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2009/9)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları